STATISTISCH ADVIES & TRAININGEN

Statistiek zit vol termen die niet intuitief zijn. 'Significant' is daar één van. Waar 'een significant effect' klinkt als iets belangrijks, kan het je slechts vertellen dat je effect een 'ja' heeft gekregen van een methode die eigenlijk alleen maar ontworpen is om 'ja' of 'nee' te zeggen. 'Ja' kun je ook krijgen op een effect dat tegenstrijdig is met waarnaar je opzoek bent, je kunt een 'ja' krijgen op een effect dat zo klein is dat het eigenlijk onbelangrijk is of je krijgt een 'ja' terwijl het eigenlijk een 'nee' had moeten zijn.

Soms kan verzamelde data eenvoudig veelzeggende conclusies opleveren. Maar soms zijn de methoden moeilijk en sluipen er snel fouten in statistische analyses.

Het doel van Significant Help is om met advies en trainingen op maat gevoel voor data over te brengen. Niet alleen om de best mogelijke resultaten op te leveren, maar ook om instellingen en bedrijven een idee te geven wanneer statistiek eenvoudig is, en wanneer niet.

Significant Help kan te hulp schieten bij het ontwerpen van een studie/experiment, het kiezen van modeleermethodes en de analyse van verzamelde data.

"Judith ziet snel de kern van het probleem en probeert haar oplossing zo veel mogelijk af te stemmen op de context van onze organisatie. "
- Sanne Veldhuis-Nikkelen, onderzoeker Rutgers

"Judith was a significant help for our team to understand the problem in a correct statistical context. She also was a great teacher to our PhD-students giving an introduction to modern statistics. We are looking forward to engage her again for statistical questions or teaching."
- Martin Schneebeli, group leader snowphysics, SLF

statistical consultancy

Hulp bij ontwerp van dataverzameling, modelleermethodes en analyse

blog

Gedachtes over statistiek, beslissingen, kansen en risico


contactgegevens

Werkend vanuit Utrecht, maar flexibel om te reizen met het openbaar vervoer