I keep saying the sexy job in the next ten years will be statisticians. [...] The ability to take data, to be able to understand it, to process it, to extract value from it, to visualize it, to communicate it, that’s going to be a hugely important skill in the next decades…’

Hal R. Varian, Google’s Chief Economist, The McKinsey Quarterly, January 2009


Statistiek...

... biedt methodes om inzicht te krijgen en beslissingen te maken als er data beschikbaar is of kan worden verzameld. Wat de data je vertelt is vaak niet in één oogopslag duidelijk. Het gaat om het kiezen van de juiste methode om aan te tonen dat het verband waarin je geinteresseerd bent, de behandeling die je hebt ontworpen, of het product dat je op de markt wil brengen, een betekenisvol effect laat zien in je data.

Betekenisvol is niet altijd hetzelfde als statistisch significant. Met mijn statistisch advies wil ik bedrijven en instellingen helpen bepalen wat voor hen betekenisvol is om uit data af te leiden.

In mijn promotieonderzoek houd ik me bezig met nieuwe statistische methodes voor het stapelen van wetenschappelijke inzichten uit experimenten – om tussentijdse resultaten op waarde te kunnen schatten en te bepalen wanneer meer onderzoek nodig is. We noemen onze aanpak ALL-IN meta-analyse; vooral omdat het helpt om bottom-up te samenwerken bij onderzoek dat niet samen (top-down) ontworpen is.


"Wetenschappers zouden moeten zorgen dat all relevante studies in zijn voordat ze hun volgende gok wagen met een nieuwe studie."


Lees meer over mijnpromotieonderzoek in dit interview in New Scientist en Het Parool en dit langere interview door De Psycholoog.

Mijn onderzoek is gemotiveerd door de replicatiecrisis in de wetenschap* en de beweging om Research Waste te verminderen: Evidence-Based Research (Evidence-Based Research Network).


* Dit (Engelstalige) artikel vat de 'crisis' goed samen:

https://www.firstthings.com/article/2016/05/scientific-regress
  Judith ter Schure  

studeerde Cum Laude af in het masterprogramma Statistical Science for the Life and Behavioural Sciences, onderdeel van de Master Mathematics van de Universiteit Leiden. Daarvoor studeerde zij aan de bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie aan de Universiteit Utrecht, die zij ook Cum Laude afrondde. Beide studierichtingen voedden een grote interesse in abstracte systemen die mensen kunnen helpen bij het maken van beslissingen.

Momenteel doet ze vier dagen in de week promotieonderzoek naar ALL-IN meta-analyse aan het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), onder leiding van Prof. dr. Peter Grünwald, is ze bestuur (penningmeester) van de Vereniging voor Statistiek en Operations Research (VVSOR), en werkt ze een dag in de week als statistisch adviseur namens haar bedrijf Significant Help.