De Correspondent

Vandaag publiceert De Correspondent mijn verhaal over risicoreductie in het verkeer en in de bergsport. Lees het hier.

Zie ook mijn blogpost over de klassieke denkfout die wordt gemaakt in de mediaberichtgeving over het appverbod.

In deze blogpost wat achtergrond bij mijn berekeningen.


Micromorts

De blauwe rijnamen hieronder zijn links naar de CBS statline tabellen van deze cijfers.

AUTO

2015

2016

2017

Aantal doden - auto

224

231

201

Aantal ritjes per persoon per jaar (bestuurders + passagiers) - auto

294 + 127

= 421

290 + 127

= 417

288 + 120

= 408

Aantal personen

16 900 726

16 979 120

17 081 507

Aantal personen in een rit - auto

7 115 205 646

7 080 293 040

6 969 254 856

Risico in micromorts - auto

0.03

0.03

0.03FIETS

2015

2016

2017

Aantal doden - fiets

185

189

206

Aantal ritjes per persoon per jaar - fiets

249

242

234

Aantal personen

16 900 726

16 979 120

17 081 507

Aantal personen in een rit - fiets

4 208 280 774

4 108 947 040

3 997 072 638

Risico in micromorts - fiets

0.04

0.05

0.05


Ik rond het aantal ongelukken per miljard fietstochtjes af naar beneden omdat het aandeel 60+ in de fietsongevallen ten opzichte van de ritjes die zij maken erg groot is en ik met de 60+ers op een veel hoger risico uit kom dan zonder de 60+ers. Deze getallen uitrekenen voor 60-minners is lastig omdat het aantal ritjes en het aantal doden niet voor dezelfde leeftijdscategorieën openbaar zijn bij het CBS. De beste weergave van het risico voor de gemiddelde risico zou een gewogen gemiddelde zijn van de risico’s per leeftijdsgroep, met de gewichten voor hun aandeel in het totaal aantal ritjes. Dit gewogen gemiddelde zou iets lager uitkomen dan 190 ongelukken per 4 miljard ritjes, vandaar dat ik naar beneden afrond.

Hoeveel gevaarlijker fietsen is dan autorijden wisselt wel per leeftijdsgroep. Voor de groep 18-24 die net hun rijbewijs heeft is het verschil het kleinst, voor 60+ers het grootst, zie dit rapport uit 2013 van SWOV.


De brommer is zo’n 5 keer gevaarlijker dan de fiets, met 0.24 micromort voor de brommer en 0.04 micromort voor de fiets. Een deel van dit gevaar kan misschien toegeschreven worden aan de personen die de brommer besturen en niet aan de brommer als vervoermiddel.


BROM-/SNORFIETS

2015

2016

2017

Aantal doden - brom-/snorfiets

45

44

46

Aantal ritjes per persoon per jaar - brom-/snorfiets

10.95

10.98

10.95

Aantal personen

16 900 726

16 979 120

17 081 507

Aantal personen in een rit - brom-/snorfiets

185 062 950

186 430 738

187 042 502

Risico in micromorts - brom-/snorfiets

0.243

0.236

0.246
Microkills


AUTO

2015

2016

2017

Aantal doden - auto

??

177

(59 fietsers,

28 voetgangers,

58 andere automobilisten,

Rest overig)

184

(64 fietsers,

36 voetgangers,

42 andere automobilisten,

Rest overig)

Aantal ritjes per persoon per jaar (bestuurders) - auto

294

290

288

Aantal personen

16 900 726

16 979 120

17 081 507

Aantal personen in een rit - auto

4 868 813 444

4 923 944 800

4 919 474 016


Risico in micromorts - auto

??

0.04

0.04FIETS

2015

2016

2017

Aantal doden - fiets

??

11

(10 andere fietsers,

1 overig)

14

(11 andere fietsers,

2 voetgangers,

1 bestuurder van
motorfiets)

Aantal ritjes per persoon per jaar - fiets

249

242

234

Aantal personen

16 900 726

16 979 120

17 081 507

Aantal personen in een rit - fiets

4 208 280 774

4 108 947 040

3 997 072 638

Risico in microkills - fiets

??

0.003

0.003Voor de liefhebber:


Ik zie een parallel tussen de educated guess dat alcohol het verkeer veel gevaarlijker maakt en Munters onderscheid tussen groene en rode toerskitochten. Waar in de verkeersongelukken wordt opgemerkt dat een groot percentage een (rode) alcoholrit is geweest, zo zag Munter dat in de lawineongevallen een groot percentage een (rode) 39-graden steile helling was.


Vervolgens wordt de educated guess gemaakt dat niet ook zo'n groot percentage van de totale ritjes een alcoholrit of een 39-graden steile helling is.


Als je die tussenstap klopt*, kun je concluderen dat het risico van een rit of een toerskitocht kleiner wordt door de alcohol en de 39-graden steile helling te mijden.


Wil je weten hoeveel kleiner je risico wordt, dan heb je betere cijfers nodig.* En je zeker bent van de causaliteit in je observationele data. Zie infocard in het artikel achter "'omdat ik weet dat het risico per kilometer zoveel groter is dan wanneer je met de trein gaat’."