[General/Peers] Statistiek al vanaf de basisschool in het lesprogramma

“Het lesprogramma moet op de schop: statistiek al vanaf de basisschool […]” Dat was een kop waarmee de pers de resultaten bracht van het Curriculum.nu voorstel om het basis- en middelbaar onderwijs te vernieuwen. Zie hier het voorstel Rekenen & Wiskunde.

De VVSOR, de Vereniging voor Statistiek en Operations Research, heeft een reactie ingestuurd op de statistische inhoud van het voorstel. Deze reactie is ook besproken in de WiskundEbrief, een nieuwmail die wordt ontvangen door zo’n 4850 wiskundeleraren en andere geïnteresseerden.

Lees hier onze brief! Lees hier de samenvatting in de WiskundE-brief!

Samengevat zijn we enthousiast over de doelen van het voorstel, met name om scholieren op te leiden tot kritische cijferconsumenten. We snijden in onze brief wel wat kritische punten in ons vakgebied aan waar het voorstel rekening mee moet houden: Hoe kans en toeval in het basisonderwijs het best hun plek krijgen met een vaste set voorbeelden (alledaagse kansen als ‘de kans op regen’ zijn lastiger dan ze lijken). Dat p-waarde significantietoetsen vraagt om extra voorzichtigheid, vanwege de recent opgelaaide discussies en het empirische bewijs dat het vaak verkeerd wordt begrepen. En hoe ook zonder de statistische cyclus plat te slaan tot vuistregels er prachtig materiaal voorhanden is op websites als Health News Review, Peiling Praktijken, Risk Litteracy en Understanding Uncertainty.

Sun, 11 August