[General] De Klassieke Denkfout

https://nos.nl/artikel/2269875-boete-voor-appen-op-de-fiets-wordt-95-euro.html

Het is gewoonweg niet zinnig om alleen naar de ongelukken te kijken en daar het percentage (4% *) te rapporteren waarbij appen een rol speelde.

Zie mijn artikel voor De Correspondent over hoe je risico's en het effect van risicoreductie wél berekent.
Een beetje alsof je naar de ongelukken kijkt en rapporteert dat (zeg) 50% plaatsvond op een herenfiets. Maakt dat de herenfiets risicovol? Niet als ook gewoon 50% van het totaal aantal fietsritjes op een herenfiets gemaakt wordt.

Als NOS gebrekkige cijfers wil noemen, hoort daar ook een schatting van het aandeel appen in het totaal aantal ritjes bij: 4-6%.* Die 4% aandeel telefoon in de fietsongelukken moet 1% zijn en is een verkeerde interpretatie van het onderzoek op de spoedeisende hulp dat ik noem in mijn artikel met een 3%-punten aandeel muziek luisteren op de fiets, wat niet verboden wordt in dit wetsvoorstel.

Thu, 31 January